Felhasználási feltételek

Nosalty

Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

 1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Nosalty (http://www.nosalty.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap, Weboldal vagy Nosalty) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Nosalty bármely szolgáltatását akár regisztrációval, akár anélkül igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szerződés módosítását. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (Általános Adatkezelési Tájékoztató, StartLogin Egyedi Adatkezelési Tájékoztató stb.) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 4. Bármely, az Nosalty-től  különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, Viber, stb.), a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben gasztronómiai, életmód és olyan témakörökben, amelyek iránt a felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak.
 2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a Felhasználók által  létrehozott tartalom, szerzői jogi védelmet élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása; nyilvános fórumok és blogok (továbbiakban: Fórum, Blog) szolgáltatás igénybevételéhez felület biztosítása; stb.
 3. A Szolgáltató a Felhasználók által hozzáférhetővé tett információk kapcsán nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Nosalty bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek. Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalon saját tartalomként közzétett írásokban található hiperhivatkozások (Linkek) kizárólag a Felhasználók széleskörű tájékoztatását szolgálják, és nem minősülnek hirdetésnek.

III. A regisztráció

 1. A Szolgáltatás egyes részei csak a StartLogin központi regisztrációval (ún. single-sign-on, azaz SSO megoldás) vehetőek igénybe. A StartLogin hosszú távú célja szolgáltatásaink egy regisztrációval történő elérésének és a különféle szolgáltatások – beleértve hirdetésmegjelenítések és tartalomajánlások, valamint külön hozzájárulás esetén a közvetlen üzletszerzési célú megkeresések - személyre szabásának biztosítása.
 2. A StartLogin Felhasználási feltételei és Egyedi Adatkezelési Tájékoztatója itt érhető el. A regisztráció két módon lehetséges: a Facebook külső szolgáltatón keresztül, valamint a StartLogin-ba bekapcsolt adott szolgáltatáson keresztül e-mail cím, név és jelszó megadásával.
 3. A regisztrációval létrejön a Felhasználó StartLogin profilja, amelyhez engedélyezni tudja azon weboldalak, így a StartlapMobil kapcsolódását, amelyeket regisztrációval kíván igénybe venni. Az egyes weboldalakon így létrejövő regisztrációk eredményeképpen a Felhasználó különféle részszolgáltatásokat tud igénybe venni, illetve további adatokat, információkat adhat meg a központi regisztráció előnyeinek minél szélesebb körű kihasználása érdekében. Amennyiben az adott weboldalon nem kíván olyan részszolgáltatásokat igénybe venni, amelyek csak regisztrációval lehetségesek, akkor nincs szükség a központi regisztráció adott weboldalra történő kiterjesztésére. A weboldalakra azonban az központi regisztráció használata nélkül nem tud regisztrálni.

IV. Az egyes szolgáltatások

A NoSalty használata során igénybe vehető szolgáltatások

Látogató felhasználókRegisztrált felhasználók
receptkeresés
Mi van a hűtődben? kereső használata
receptszűrők használata
tartalom megtekintése: cikkek, rovatoldalak, kategória oldalak, receptek, alapanyagok, szakácsprofilok, statikus oldalak, mit hogyan oldal megtekintése
recept elküldése e-mailben, mely esetben a címzett e-mail adata tekintetében a küldő látogató/felhasználó minősül adatkezelőnek, a Central Médiacsoport adatfeldolgozó
recept és cikk megosztása Facebookon, Messengeren, Twitteren keresztül
recept és cikk elmentése Pinterest táblára
részvétel nyereményjátékokban nem regisztrációhoz kötött játékok esetében külön adatkezelési tájékoztatás szerint
részvétel fotópályázatokban nem regisztrációhoz kötött pályázatok esetében külön adatkezelési tájékoztatás szerint
feliratkozás napi menüajánlatrafeliratkozás heti menüajánlatra
hozzászólás Facebook Comment szolgáltatás használatával
A StartLogin regisztráció kapcsán történő adatkezelésen túl (részletek a 2. pontban)

lehetőség profillal egybekötött szakácsprofil létrehozására 
lehetőség szakács adatok megadására
receptek feltöltése
receptek receptkönyvhöz adása
jegyzet írása recepthez
recept elkészítettként jelölése
receptkönyvben egyedi csoportok létrehozása
receptkönyv szűrésének lehetősége
profilon belül fel- és leiratkozás napi menüajánlatról, profilon belül fel- és leiratkozás heti hírlevélről
feliratkozás saját receptek és profil statisztikai adatainak értesítőjére
leiratkozás saját receptek és profil statisztikai adatainak értesítőjéről
 1. Hírlevél
  A Felhasználó feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A feliratkozás a regisztrációs íven, illetve a profilban történik. A Szolgáltató a feliratkozáskor megadott e-mail címre értesítő levelet küld a feliratkozás tényéről. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlatával.
 2. Kalkulátorok
  A Szolgáltatás keretén belül elérhető automatizmusok segítségével Felhasználó a szükséges paraméterek megadásával különböző információkat tud generálni saját maga számára. A Kalkulátorban szereplő információk nem egyediek, és csupán tájékoztató jellegűek.
 3. Nyereményjáték
  A Szolgáltató által szervezett játékokra vonatkozó nyereményjáték szabályzat és az adatkezelés részletei az adott játékhoz kapcsolódóan érhető el.
 4. Receptküldés
 5. Nosalty Élményfőzés (alkalmankénti lehetőség)
  A Szolgáltató a Weboldalon lehetőséget nyújt a Felhasználónak - regisztrációtól függetlenül – a rendelkezésre bocsátott Weboldal tartalom felhasználásával egyedi elektronikus levél küldésére az alábbi feltételekkel:
 6. A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával szavatosságot és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, a címzett az adatkezeléshez bizonyíthatóan hozzájárult, a Szolgáltatást reklám illetve állevél-küldés céljára nem használja, és a levél küldését megelőzően megadja nevét és e-mail címét oly módon, hogy a valós adatok alapján a levél címzettje azonosítani tudja a levél feladóját.
  1. Felhasználó a levelet elküldés előtt megtekintheti, azon változtatásokat tud végrehajtani, és egyidejűleg legfeljebb öt címzettnek tudja elküldeni.
 7. Felhasználó által generált tartalmak (Receptek, Hozzászólások, Fórumok, Blogok, stb.)
  A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szerződés keretei között recepteket, írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket; fényképeket és más, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon.
  A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Szerződés részét képező Tartalmi Szabályzat tartalmaz (1. számú melléklet). Kérjük, figyelmesen olvassa el! A Szolgáltató egyes Felhasználói Tartalmakat csupán szúrópróbaszerűen ellenőriz a Tartalmi Szabályzatban rögzített Moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Tartalmi Szabályzatba ütközik, a Szolgáltató az abban foglaltaknak megfelelően dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról (zárolás), vagy regisztrációja törléséről. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes témákat, topicokat előzetes értesítés nélkül megszüntessen, ideiglenesen zároljon és/vagy összevonjon. (pl.: kampánycsend idején).
 8. A Felhasználói Tartalom Szolgáltatásra történő feltöltésével a Felhasználó ingyenes, az átdolgozást is magában foglaló, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi jelenleg elérhető felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak és cégcsoportjának visszavonhatatlanul. A Szerződés megszűnése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett           felhasználási            jogokat nem érinti. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy a szerződés aláírásakor ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben,  hatékonyabban  vagy  jobb  minőségben  teszik lehetővé, a jelen szerződés alapján a Szolgáltató által megszerzett jogosultság e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed. A Szolgáltató felhasználási jogát a regisztráció, illetve a jelen Szerződés megszűnése nem érinti.
 9. A Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és rovatok (pl. termék-összehasonlítások; könyv, DVD, CD, film, színházi előadás, koncert, kiállítás és más kulturális esemény, rendezvény, program ajánlója; útleírások; tesztek; mozgóképek stb.) (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom). A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint. A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

V. Fizetés ellenében igénybe vett szolgáltatások

Mind regisztrált mind nem regisztrált felhasználók számára igénybe vehető a Nosalty élményfőzés, amelynek során öt alkalommal öt híresség on-line készít egészséges ételeket. A részvételhez Nosalty ételdoboz jár. Az ellenérték magában foglalja a video megtekintését és a Nosalty ételdoboz díját, amelyet partnerünk házhoz szállít.

A Szolgáltatás megrendelése az MC.hu oldalon lehetséges az ott biztosított feltételekkel.

A Nosalty dobozok kiszállításakor a helytelenül megadott címekért, vagy azért, ha a címzett nem tartózkodik átvételkor otthon nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben keresse ügyfélszolgálatunkat.

Amennyiben önhibáján nem tud egy eseményen részt venni, és ezt igazolja, lehetséget biztosítunk egy másik esemény megtekintésére. Értelemszerűen ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor nem mind az öt esemény kerül megrendelésre.

VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
  „Forrás: Nosalty www.nosalty.hu aloldal közvetlen (deep) linkje”
 4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

VII. Felelősség

 1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 4. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által a profilban feltüntetett információkkal és/vagy képekkel kapcsolatosan – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja, illetve a jelen Szerződés megszűnését követően is fennáll.
 6. Az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló 2022/2065 rendelete (továbbiakban: DSA rendelet) alapján a Felhasználóknak lehetőségük van a jogsértő tartalmakat (pl.: szerzői jog megsértése, jogellenes hirdetések, rágalmazó tartalom, gyűlöletbeszéd, erőszakra felbujtás stb.) bejelenteni  A kellően pontos és megfelelően indokolt bejelentést a Szolgáltató megvizsgálja, szükség estén a megfelelő intézkedést megteszi (jogszerű tartalom fenntartása, jogellenes tartalom eltávolítása). Bejelentésre az alábbi elérhetőségeken van lehetőség: 

A Szolgáltató a bejelentés kézhezvételéről visszaigazolásban tájékoztatja a Bejelentőt. A Szolgáltató minden esetben értesíti döntéséről a Bejelentőt.

VIII. A Szerződés megszűnése

 1. A Szerződés megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével, azonban ez a jelen Szerződés IV. 7. és VII. 5. pontjában rögzítetteket nem érinti, egyebekben a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. A regisztráció törlésének módjai:
  1. A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól postai vagy elektronikus levélben regisztrációja törlését, melyet a Szolgáltató a kérés kézhezvételét követő 30 napon belül hajt végre.
  2. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.
  3. A Szolgáltató automatikusan törli a Felhasználó regisztrációját a Profilba történő utolsó belépéstől számított 2 év elteltével.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés –a IV. 6. és VI. 5. pontjában rögzítetteket nem érintve- automatikusan megszűnik.
 3. Egyes Felhasználói Tartalmak (pl. Receptek) mellett a beküldő Szakács felhasználó neve a Szerződés megszűnését követően is feltüntetésre kerül a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően.

IX. Adatvédelem

 1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az  Általános Adatvédelmi Tájékoztató és a Startlogin Egyedi Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik.
 2. A jelen Felhasználási feltételeket közvetlenül megelőző verzió ezen a linken  érhető el.

Budapest, 2024. február 16.

 1. számú melléklet

TARTALMI SZABÁLYZAT

I. Általános szabályok

1. Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat – ide nem értve a Recepteket - nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is - Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős. A Felhasználói Tartalmat közzétevő Felhasználó által regisztrációkor megadott felhasználó neve minden esetben nyilvánosságra kerül a Felhasználói Tartalmak Weboldalon történő megjelenésével egy időben.  Egyéb adatai nyilvánosságra hozataláról a Felhasználó szabadon dönthet.

2. A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

3.Tilos
(a)    trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;

(b)    személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;

(c)    olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;

(d)   harmadik személyek személyes adatait, telefonszámát, e-mailcímét, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

(e)    obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

(f)    olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);

(g)    olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;

(h)    a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni;

(i)    szándékosan hátráltatni a szolgáltatást;

(j)    szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;

(k)    más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;

(l)    vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jóhírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;

(m)    bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;

(n)    a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
(o)    politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;

(p)    olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

4. A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a moderátorok tájékoztatás nélkül eltávolíthatják a kérdéses tartalmakat.

II. Moderálási Alapelvek

A jelen fejezet célja, hogy a Szolgáltató nyilvánosságra hozza és a Felhasználók számára is hozzáférhetővé tegye azokat az alapelveket, amelyeket tiszteletben tart, és amelyek betartását minden felhasználójától kéri.

 1. A moderátorok

A Szolgáltató moderátorok segítségével vizsgálja meg azokat a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek esetében felmerülhet Magyarország jogszabályainak a megsértése.

A moderátorok nem jogászok és nem is hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. Lehetőségük van egyes hozzászólások törlésére, de akár a felhasználó regisztrációját is megszüntethetik. A moderátorok kezdeményezhetik, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a regisztrálási adatokat, amennyiben felmerül, hogy valamely felhasználót szankcionálni szükséges, valamint hogy Szolgáltató vagy meghatalmazottja jogi eljárást indítson.


A moderátorok a jogsértő, továbbá a felhasználást akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. Több témát érintő, kirívóan súlyos esetben a moderátorok az adott regisztrált felhasználót letilthatják a teljes Weboldalra vonatkozóan.


A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg.


A moderátorok Felhasználói Tartalmat csak jogszabályban indokolt esetben valamint a jogsértést észlelő felhasználó felszólítása alapján törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú recept(ek)et, hozzászólás(oka)t, illetve topiko(ka)t kifejezett kérésre sem törlik, de a Nosalty fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat, illetve egyes hozzászólásokat töröljenek.


Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Fórumokon elérhető valamely információ jogsértő. A Nosalty fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Nosalty jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címre továbbíthatja: info@nosalty.hu

A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket és cselekedeteiket.


A moderátorok aktívan tevékenykednek, bármikor és bármely fórumot megtekinthetik. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni.

III. Gyaníthatóan a Felhasználási Feltételekbe vagy jogszabályokba ütköző tartalmak

A moderátorok elsősorban a Felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekei védelmében járnak el.

Az egyes tilalmak részletesen:

(a) Trágár kifejezések, sértő szavak, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezések használata.

Az, hogy egy Felhasználói Tartalom trágár, agresszív, sértő vagy fenyegető-e (stb.), szubjektív. A moderátorok feladata eldönteni az adott téma jellegének függvényében, a Felhasználók védelmében és a Szolgáltató érdekeinek figyelembe vételével. Mivel a Felhasználói Tartalmakat (annak címéből vagy a hozzászólások jellegéből adódóan) egyértelműen felkereshetik 18 év alattiak is, a moderátorok sokkal szigorúbbak, és a köznapi nyelvben gyakran használt, de esetleg megbotránkoztató szavak kifejezések használata esetén is fellépnek. Ugyanez vonatkozik a belinkelt vagy egyéb módon hivatkozott tartalmakra is.

Vannak olyan kijelentések, amelyek nem érik el azt a szintet, amely bűncselekményt vagy polgári jogi jogsértést valósít meg. A moderátoroknak ugyanakkor az is célja, hogy a Felhasználók kellemetlenségek nélkül használják a szolgáltatásokat, ezért eltávolítanak olyan Felhasználói Tartalmakat is, amelyek saját megítélésük szerint alkalmasak lehetnek arra, hogy másokban rossz érzést keltsenek, vagy ha azonos tárgyban több Felhasználó ilyen irányú visszajelzését kapják.

(b) A személyeskedés, azaz olyan megjegyzés használata, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások befeketítésére alkalmas tartalom elhelyezése, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem.

A Weboldal nem a megfelelő színtér arra, hogy a Felhasználók személyeskedő üzeneteket küldözgessenek és magántermészetű konfliktusaikat publikálják. Ennek megfelelően tudomásszerzés esetén Szolgáltató mérlegelés nélkül korlátozza minden olyan tartalom megjelenését, amely alkalmas arra, hogy másokat zavarjon, valamint függetlenül attól, hogy ki tanúsította a fenti magatartást- az összes résztvevő Felhasználó aktivitását korlátozza. A korlátozás időtartamában előfordulhatnak eltérések az egyes Felhasználók között a moderátor mérlegelése alapján.

(c) Olyan tartalom elhelyezése, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra történő utalás, vagy a Felhasználók buzdítása ilyen tartalom használatára.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése szerint az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti, kérheti a szolgáltatótól a tartalom azonnali eltávolítását. Ezért bizonyos esetekben a moderátoroknak nemcsak joga, de kötelessége is az eltávolítás. A szerzői joggal, védjegyoltalommal védett művek sérelmének lehetősége esetén a moderátorok mérlegelés nélkül cselekszenek.

(d) Harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok (valós név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, idézett levél, SMS, telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészlet) elhelyezése még az érintett beleegyezésével sem megengedett. Ide tartozik más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is.
Minden személyes adatnak minősül, ami alkalmas arra, hogy egy természetes személyt azonosítson, vagy azzal kapcsolatba hozható (IRL-adat). Minden személyes adat közléséhez, közzétételéhez szükséges az érintett (az a természetes személy, akinek az adatáról szó van) beleegyezése. A moderátoroknak sem idejük nincs annak vizsgálatára, hogy az érintett megadta-e a hozzájárulását, sem nem feladatuk annak eldöntése, hogy a hozzájárulás valós-e. Ezért minden olyan tartalom mérlegelés nélkül eltávolításra kerül a Weboldal megjelenéséből, amely harmadik személy személyes adatát (így különösen a felsoroltakat) tartalmazza vagy tartalmazhatja.

A személyes adatokkal történő visszaélés bizonyos esetekben bűncselekményt valósít meg.
A felhasználónevek (álnevek, „nick”-ek) mögött mindig egy természetes személy áll, a moderátorok így kiterjesztően értelmezik a személyes adat fogalmát, a Felhasználók védelme érdekében.

Hasonló védelem illeti meg a levéltitkot. Személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok (vagy üzleti titok) birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.

(e) Obszcén vagy pornográf anyagok megjelentetése, szexuális szolgáltatás kínálása vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalom megjelenítése.
A Weboldalon nem lehet ízléstelen, megbotránkoztatóan obszcén tartalmat közzétenni. Ez kétségtelenül szubjektív kategória, a moderátorok az adott cikkek  témáját is figyelembe veszik intézkedéseikkor, és szükség esetén törlik a kérdéses Felhasználói Tartalmat.
Szexuális szolgáltatás kínálása szabálysértést valósíthat meg, ezért amennyiben ennek lehetősége felmerül, a moderátorok további mérlegelés nélkül cselekszenek.

(f) Olyan termékek ajánlása, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósít meg (pl. kábítószer, pszichotróp anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek), illetve információszolgáltatás jogellenes cselekmények végzéséhez.
Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik egy a Szolgáltató által működtetett nyilvános oldalon, a Szolgáltató – bizonyos esetekben – felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi LVIII törvény alapján. A moderátorok ezért haladéktalanul cselekszenek bármely forgalomba nem hozható termék említése esetén. Ugyancsak ide tartozik minden, aminek a forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.
Az alábbi (nem teljes körű) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek például a fenti tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:

 • gyógyszerek, dohánytermékek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek;
 • dohánytermékek;
 • vagy hamisított termékek (pl. hamis márka- vagy eredetjelzést feltüntető, illetve olyan márkajelzéssel ellátott termékek, amelyek félrevezethetik a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, tilos továbbá az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • olyan termékek, szolgáltatások, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • olyan berendezés, tárgy, eszköz vagy szoftver, amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére;
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, vagy olyan tartalmak közzététele, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak, illetve büntetni rendelt cselekmények vagy mulasztások elkövetésére vonatkozóan adnak információkat;
 • ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;
 • közösségi oldalak, e-mailszolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
 • olyan termékek, amelyek értékesítésére a felhasználónak nincs jogosultsága, illetve a termék forgalmazója az ilyen értékesítést nem engedélyezi;
 • szexuális szolgáltatás kínálása szabálysértést valósíthat meg (a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 172., 184., 192. §), ezért amennyiben ennek lehetősége felmerül, a moderátorok további mérlegelés nélkül cselekszenek.
  (g) Olyan tartalom közzététele vagy olyan tartalomra történő hivatkozás, amely a Szolgáltató (vagy azzal egy cégcsoportba tartozó társaság) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;

A Szolgáltató – és a vele egy cégcsoportba tartozó társaságok - számos magazin és on-line tartalomszolgáltatás üzemeltetőjeként, könyvkiadóként, televíziós csatorna üzemeltetőjeként igényes és magas színvonalú termékeket előállító és szolgáltatásokat nyújtó, rendkívül aktív és az egyik legjelentősebb résztvevője mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtó- és médiapiacnak. A Szolgáltató elvárja a Felhasználóitól, hogy ne használjanak olyan kijelentéseket, amelyekkel tevékenységeit, szolgáltatásait, termékeit becsmérlik.
(h) A moderátorok döntésének felülbírálása, és eltávolított hozzászólások bármilyen módon történő újra elérhetővé tétele.
Rombolja a szolgáltatást az, aki a moderátorokat kijátssza ezért ezekben az esetekben a moderátorok mérlegelés nélkül korlátozzák az adott Felhasználó hozzászólási jogosultságát.

 • A szolgáltatás szándékos hátráltatása.

A scriptek, azaz olyan programok, alkalmazások, amik automatizáltan használják a Felhasználó hozzáférését, nem engedélyezettek. Továbbá tiltottak az olyan programok amik automatikusan információkat gyűjtenek, ezzel igazságtalanul előnybe hozva annak használóját vagy Felhasználók csoportját.
(j) Többi Felhasználó szándékos félrevezetése, vagy azok félrevezetése, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témával kapcsolatban.
Bizonyos félrevezető magatartás bűncselekményt is megvalósíthat,de szankcionálásra kerül az is, ha egy Felhasználó, szándékosan (például több alkalommal ellentmondásos információk adásával, valós tény hamis színben való feltüntetésével, vagy valótlan tény állításával) helytelen, valóságnak nem megfelelő vagy egymásnak ellentmondó információkat ad. Ezzel a többieket hozhatja veszélybe vagy kellemetlen helyzetbe, illetve sértheti harmadik fél érdekeit.
(k) Más Felhasználó, a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően.

Tilos a Szolgáltatás megbízhatóságát veszélyeztetni azzal, hogy valaki szándékosan más nevében nyilatkozik, megtévesztve ezzel a többieket, és kellemetlenségeket okozva az illető Felhasználónak.

(l) Vállalkozások termékeinek becsmérlése, jóhírnevének megsértése
A személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.
Mind a jóhírnév mind a véleménynyilvánítás szubjektív kategória, a moderátoroknak azonban nem feladata vizsgálni a véleménynyilvánítás és a tényállítás közötti különbségeket. Ezért minden esetben fellépnek, amely valamely vállalkozás termékének, szolgáltatásnak vagy magának a vállalkozásnak a lejáratására, becsmérlésére irányul. Különösen abban az esetben, ha a hozzászólás hangneme nem kulturált.
(m) Bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívás közzététele vagy erre utaló magatartás folytatása.
Nehéz minden jogszabályba ütköző esetet kiragadni és tiltani, az alábbiakban ezért azokat a jogszabályokat soroljuk fel, amelyek megsértése gyakori internetes környezetben:

•    a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk);

•    a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény (Btk);

•    a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabálysértési törvény);

•    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtörvény);

•    a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szerencsejáték törvény);
(n) A Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívás.
Amennyiben egy Felhasználó nem elégedett a Szolgáltató szolgáltatásaival, saját belátása szerint dönthet, hogy igénybe kívánja-e venni azokat. Amennyiben azonban a szolgáltatás igénybevételének megtagadására a többi Felhasználót is buzdítja, nyilvános bojkottot kezdeményez, azzal olyan mértékű kárt okozhat a Szolgáltató jóhírnevével, általános megítélésével kapcsolatban, hogy a kár enyhítése érdekében a moderátorok az ilyen hozzászólások esetén közbelépnek. A Szolgáltató szolgáltatási elveivel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban korlátozottan, és a többi cikktől jól elkülönült helyen tehetők közzé az alábbi tartalmak:
(o) Kizárólag az arra kijelölt helyen lehet magánszemélyek számára eladási, vételi és csereajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben. Amennyiben ezen szabályt Felhasználó megsérti, a Felhasználói Tartalom eltávolítását követően a moderátor mérlegelése alapján kitiltásra kerül.
(p) Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni csak oly módon szabad, hogy az mást ne sértsen, megbotránkozást ne keltsen, és bűncselekményt ne valósítson meg. Kampánycsend ideje alatt Szolgáltató a belpolitikai témákban írt cikkek hozzáférését a hatályos előírásoknak megfelelően korlátozza.
(q) Szolgáltató különös gondot fordít arra, hogy valamennyi szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen, ezért a moderátor ezen szabály megsértése esetén a Felhasználói tartalmak és/vagy a Felhasználó regisztrációját törli.


Címlapról ajánljuk

További cikkek