Értesíthetünk a legfrissebb témákról?

oké!

Nyerj egy hétvégét Villányban új receptversenyünkön

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett Nosalty (www.nosalty.hu) weboldalon meghirdetett „Nyerj egy hétvégét Villányban új receptversenyünkön” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: Central Média).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A receptverseny az https://www.nosalty.hu/receptek/receptverseny/minden-izeben-egeszseg-receptverseny linken érhető el 2019. október 1. és 2019. október 31. között.

A Játék menete a Szakács Játékosok számára:

 1. Nevezni bármelyik kategóriába már korábban feltöltött, illetve a Játék ideje alatt a feltöltésre kerülő receptekkel lehet a Nyereményjáték teljes időtartama alatt.
 2. A nevezhető kategóriába már korábban feltöltött recept esetén, a recept megjelenő „Benevezek” gomb lekattintásával és a Játékszabályzat elfogadásával lehet pályázatot benyújtani.
 3. Új recept feltöltése a www.nosalty.hu linken elérhető Nosalty információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével lehetséges, a receptfeltöltésre vonatkozóan ott meghatározott feltételek betartásával. A receptfeltöltéssel kapcsolatos tudnivalók elérhetőek a Nosalty Felhasználási Feltételeiben: http://www.nosalty.hu/felhasznalasi-feltetelek és Adatkezelési tájékoztatójában: http://www.nosalty.hu/adatvedelem.

A receptfeltöltés utolsó lépéseként a „Benevezek” gomb lekattintásával és a jelen Játékszabályzat elfogadásával lehet pályázatot benyújtani.

 1. A benevezett, illetve feltöltött receptet a Nosalty szerkesztői a honlap követelményeinek megfelelően ellenőrzik, különös tekintettel a recept és a hozzátartozó kép eredetére vonatkozóan. Szükség esetén a Felhasználási Feltételekben foglaltaknak megfelelően korrektúrázzák. Emlékeztetőül: a beküldött kép és recept nem lehet másokat sértő, ízléstelen, illetve nem sértheti más személy szerzői vagy személyiségi jogait. A Nosalty szerkesztői, a Nosalty fenti szabályai, illetve a Játékszabályzatban rögzített feltételek mentén – indoklás nélkül – a receptet beküldéskor és később is bármikor elutasíthatják.
 2. A „Benevezek” gomb lekattintásával és a Játékszabályzat elfogadásával a Játékos elfogadja a Játék feltételeit, szavatolja, hogy a Receptversenybe egyedi, saját képpel és recepttel jelentkezett, mellyel mások jogait nem sérti, valamint hozzájárul, hogy receptje felkerüljön a Nosalty.hu receptek közé és a Nosalty.hu-n található Receptverseny aloldalra.
 3. A Játékos a Receptversenyben egy recepttel indulhat.
 4. A Játékos olyan recepttel nevezhet, amiben megtalálható a két alapanyag egyike: szőlőmag őrlemény, szőlőmagolaj. A receptnek szerepelnie kell a kategóriák valamelyikében.
 5. A Nosalty minden esetben e-mailen értesíti a beküldőket, hogy az adott recept elfogadásra kerület-e, és indulhat-e a Receptversenyen.
 6. A recept az elfogadást követően megjelenik a Nosalty receptbesorolásának megfelelő aloldalán, és amennyiben ténylegesen a kategóriák valamelyikébe tartozik, a Receptverseny aloldalán is (https://www.nosalty.hu/receptek/receptverseny/minden-izeben-egeszseg-receptverseny)
 7. A receptek a Játék végeztével is elérhetőek maradnak a Nosalty receptbesorolásának megfelelő aloldalán.
 8. A Szakács Játékosok közül első, második és harmadik helyezettet választ ki a Nosalty szerkesztősége, emellett a Szakács Játékosok közül a legtöbb közönségszavazatot kapott Szakács Játékos egy szakácskönyv nyertesévé válik.

A Játék menete a Szavazók számára:

 1.  A Receptversenyben résztvevő recept mellett „Szavazok” gomb jelenik meg a Nosalty weboldal keretén belül.
 2. Regisztrált Nosalty felhasználók a „Szavazok” gomb lekattintásával és a Játékszabályzat elfogadásával 24 órán belül egy IP címről, négy alkalommal tudnak szavazni.

 

3. A Játék időtartama

A Játék 2019. október 1 és 2019. október 31. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

Szakács Játékosok számára:

 • a jelen Szabályzatban leírt feltételek maradéktalan teljesítése;
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • a www.nosalty.hu weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,
 • egy Játékos egy e-mail címmel legfeljebb egyszer regisztrálhat a www.nosalty.hu weboldalon, és vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Central Média valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
 • egy Játékos csak egy alkalommal, azaz egy recepttel jelentkezhet, és vehet részt a Játékban. Több jelentkezés esetén a Central Média a Játékos első jelentkezését veszi figyelembe, függetlenül a recept tartalmatól.

Szavazók esetén:

 • a jelen Szabályzatban leírt feltételek maradéktalan teljesítése;
 • a www.nosalty.hu weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció;
 • egy Szavazó egy e-mail címrmel legfeljebb egyszer regisztrálhat a www.nosalty.hu weboldalon, és vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Central Média valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
 • egy Szavazó egy e-mail címről 24 órán belül legfeljebb négyszer szavazhat a Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával szavaz a Játékban, azt a Central Média valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

5. Nyeremény

A Játék nyereménye:

Szakács Játékosok nyereményei:

 1. helyezett: 1 db 3 napos kikapcsolódás a Bock Hotel Ermitage****-ban 2 fő részére + 1 db Bock Kékszőlőmag ajándékcsomag
 2. helyezett: 1 db Bock szakácskönyv + 1 db Kékszőlőmag ajándékcsomag
 3. helyezett: 1 db nagy Bock Kékszőlőmag ajándékcsomag

A legtöbb szavazatot kapó recept egy Nosalty reggeli dobozt kap.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás


A nyertes recepteket a Nosalty Szerkesztőségéből álló zsűri 2018. december 21-én választja ki az alábbi szempontok szerint: ötletesség, kreativitás, fotó minősége, egyediség, újszerűség. A zsűri első, második és harmadik helyezettet választ ki a receptek közül. Továbbá a legtöbb szavazatot kapó recept beküldője válik a közönségszavatok nyertesévé.

A zsűri és a közönségszavazás nyertese nem lehet ugyanazok Szakács Játékos. Amennyiben egyezés alakul ki, a soron következő közönségszavazásban legtöbb szavazatot elért Szakács Játékos lesz a negyedik nyertes.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen haladéktalanul értesítjük.

A Central Média a nyertes(ek) nevét a https://www.nosalty.hu/ajanlo/nyerj-hetveget-villanyban-uj-receptversenyunkon weboldalon 2019. október 31-én teszi közzé.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

Az első helyezettnek a Bock Hotel Emitage****-ba szóló nyereményt e-mailben kézbesíti a Central Média a nyertesnek. A nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében.

A nyertesnek a nyereménytárgyakat a Central Média kézbesíti. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő ….. napon belül  köteles tájékoztatni a Central Média-t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Central Média-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Central Média részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Central Média a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza

9. Adatkezelés

Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Digitális Média Kft. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-media-adatkezelesi-tajekoztato/  ).

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Digitális Média Kft.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087886-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-199016
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Mészáros Kinga ügyvezető igazgató

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 1. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a  regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A Játékban résztvevő játékos felhasználóneve és e-mail címe.

A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást

Az érintett hozzájárulása

A Játékban résztvevő játékos felhasználóneve és e-mail címe (név, felhasználónév, e-mail cím)

Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése

A Central Média  és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása

A nyertesek neve, a nyilvánosságra hozatalt is beleértve a 2019. október 31. napjától 30 napig az https://www.nosalty.hu/ajanlo/nyerj-hetveget-villanyban-uj-receptversenyunkonl  weboldalon,

Átláthatóság biztosítása

A Central Média jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel)

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

A Szavazó szavazásának időpontja és a kapcsolódó IP cím.

 A Játék lebonyolítása, visszaélések megakadályozása.

 A Central Média és Játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a Játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása


 1. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat

Időtartam

A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím)

a Játék időtartama és azt követő 6 hónap

Szavazó szavazásának időpontja és kapcsolódó IP cím.

24 óra

A nyertesek nevének nyilvánosságra hozatala a https://www.nosalty.hu/ajanlo/nyerj-hetveget-villanyban-uj-receptversenyunkonl weboldalon

a sorsolást követő 30 nap

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel)

8 év

 

 

A Central Digitális Média Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: jatek@nosalty.hu Central Digitális Média Kft. Nosalty Szerkesztősége 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
 1. A nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében Central Digitális Média Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) részére továbbítsa;
 2. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 3. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
 4. A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.
 1. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Digitális Média Kft. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-media-adatkezelesi-tajekoztato/  ).

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
 

A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Média a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Central Média kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra  hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Central Médiát a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető  a https://www.nosalty.hu/ajanlo/nyerj-hetveget-villanyban-uj-receptversenyunkon weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@nosalty.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 1.