Értesíthetünk a legfrissebb témákról?

oké!

NoSalty.hu – Liza, a rókatündér receptverseny játékszabályzat

I. A nyereményjáték részvételi feltételei
• A promóciós játék (továbbiakban: Játék) Szervezője és adatkezelője a Nosalty Zrt. (székhelye: 1137 Budapest, Újpesti rkp. 7., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046839, adószáma: 23027532-2-42, továbbiakban Szervező vagy NoSalty.hu).
• A receptverseny további szervezője a FILMTEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban FILMTEAM Kft.; bejegyzett székhelye: 1138 Budapest, Révész utca 29. I. em. 5.., cégjegyzékszáma: 01-09-168397, adószáma: 10779129-2-41).
• A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.
• A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.
• A Játékban nem vehetnek részt: a NoSalty Zrt.és a FILMTEAM Kft. tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a NoSalty Zrt. és a FILMTEAM Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
• A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. Továbbá más személyre nem ruházható át.
• Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Nosalty Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.
• A nyeremények adóvonzatának megtérítése a FILMTEAM Kft. -t terheli.
II. A receptverseny menete
A receptverseny I. szakaszában a következő módon lehet részt venni:
• A magánszemély regisztrál a NoSalty.hu oldalon felhasználóként.
• Majd ezt követően szakácsként is. A szakács regisztráció elfogadását követően – amelynek meg kell felelnie a NoSalty szakács profil követelményeknek – kerülhet sor a torta recept feltöltésére.
• A feltöltött torta receptet a NoSalty.hu szerkesztői a honlap követelményeinek megfelelően ellenőrzik, különös tekintettel a recept és hozzá tartozó kép eredetére vonatkozóan, majd szükség esetén korrektúrázzák. A beküldött kép és recept nem lehet másokat sértő, ízléstelen. A Nosalty szerkesztői a Nosalty fenti szabályai illetve a játékszabályzatban rögzített feltételek mentén a receptet vissza is utasíthatják. A receptversenyre a recept beküldését követően lehet nevezni a receptnél megjelenő „benevezek” gombbal.
• Egy a NoSalty.hu-n regisztrált szakács a versenyben egy recepttel indulhat.
• A NoSalty szerkesztői vagy rendszere minden esetben e-mailen értesíti a beküldőket, hogy az adott torta recept elfogadásra került-e és indulhat-e a receptversenyen.
• NoSalty, mint a verseny szervezője a versenyre beküldött recepteket és fényképeket korlátlanul felhasználhatja.
• A feltöltött receptnek és a recepthez feltöltött képnek saját szellemi terméknek kell lennie, más nevével, receptjével, képével vagy egyéb kapcsolódó adattal való visszaélés esetén a tortareceptet érvénytelennek tekintjük, és töröljük a receptversenyből. A szervező kizárja a felelősséget a résztvevők által beküldött bármely anyag (recept, fotó) vonatkozásában, azért kizárólag a tortaversenyben résztvevő a felelős. Amennyiben a résztvevő magatartása bármilyen módon jogsértő, úgy a felelősséget ezzel kapcsolatban köteles önállóan viselni.
• A ’Benevezek’ gomb megnyomásával a versenyző elfogadja a játék feltételeit, igazolja, hogy a versenybe egyedi művel jelentkezett, mellyel mások jogait nem sérti, valamint hozzájárul, hogy receptje felkerüljön a NoSalty.hu receptek nyitólapjára és a NoSalty.hu-n található Liza, a rókatündér receptverseny aloldalra, és ezáltal a recepthez fűződő minden jogát a weboldal tulajdonosára ruházza. A szolgáltató a feltöltést követően a recepteket saját célra bármikor felhasználhatja online és offline kiadványaiban.
• A recept az elfogadását követően megjelenik a NoSalty.hu címlapján és a Liza, a rókatündér receptverseny aloldalon is. A receptek a verseny ideje alatt folyamatosan elérhetőek a NoSalty.hu alatt, saját URL-lel, linkkel rendelkeznek.
• Szavazás módja: a NoSalty.hu rendszerén belül a receptverseny teljes időtartama alatt az egyedi tortareceptekre kattintva lehet szavazni. A receptekre szavazni kizárólag a NoSalty.hu-n regisztrált felhasználók tudnak. Szavazni naponta egyszer lehet a beküldött recept oldalakon található ’Szavazok!’ gombbal.
• A receptek beküldésének és a szavazásnak az időtartama: 2015. február 5. – 2015. március 4.
A legtöbb 3 szavazatot kapó recept feltöltőjének nyereménye 1-1 db 5.000 Ft értékű NoSalty Webshop ajándékcsomagot nyer. 
A NoSalty Zrt. a verseny első szakaszát követően (a premier dátumát figyelembe véve) 2015. február 15-én a nevezők közül 10 nyertest sorsol, akik megkapják a páros belépőket a Liza, a rókatündér c. film premier előtti vetítésére. Egyidejűleg kisorsolásra kerül 10 db pótnyertes.
A NoSalty Zrt. 2015. március 9-én a szavazók közül 10 nyertest sorsol, akik megnyerik a 10 db Reisenthel bevásárlótáska egyikét. Egyidejűleg kisorsolásra kerül 10 db pótnyertes.
• A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban a jatek@nosalty.hu címen nyújtunk felvilágosítást.
• A Játékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben alkalmazott technikai infrastruktúra (pl. honlap, e-mail fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
III. Adatvédelem
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: "Avtv") értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait.
• Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes regisztrációval azaz a megfejtések email útján történő beküldésével a játékosok hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez.
• A játékosok a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataik közül az utó- és vezetéknevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook oldalán és Weboldalán, a sajtóban, egyéb nyomtatott kiadványokban, illetve a nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja e-mail címüket. Továbbá a játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért.
• A Játékban résztvevők a regisztráció véglegesítésével kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig a jatek@nosalty.hu email címen - a Játék működtetése során felhasználhassa.
• A receptverseny nyerteseinek neveit a Szervező a NoSalty.hu aloldalán teszi közé a játék lezárását követően 1 hétig.
• A nyertesek a Játékban való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják a adatvédelmi szabályzatot és hozzájárulnak, hogy róluk a nyeremény átvétele során reklámozás céljából fénykép-, film-, illetve hangfelvételeket (a továbbiakban: Felvételek) készítsenek és a Felvételeket a Szervező vagy a nevében eljáró megbízott a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli, térbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélkül felhasználják a személyiségi jogok és az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett.
• A Szervező a Felvételek felhasználási jogával szabadon rendelkezhet, a Felvételeket (beleértve annak kép- és hanganyagát együtt és külön is, illetve azok vágott / szerkesztett, torzítás nélküli változatát) korlátlan ideig felhasználhatja a magyarországi és külföldi televízió- illetve rádiócsatornákon, illetve bármilyen reklámhordozón történő hirdetésekben, reklámfilmekben, hírlevelekben, utcai reklámtáblákon, reklámtárgyakon, járműveken, prospektusokon, online (internet) médiában, zászlókon és szponzori feliratokon. A nyertesek a Játékban történő részvétellel, a megfelelő tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulnak a Felvételek fent leírt felhasználásához.
• Amennyiben a nyertes az adásba került Felvételeken látható, illetve a rádióreklámban hallható lesz, illetve a fent említett személyes adatai a Játékkal összefüggésben nyilvánosságra kerülnek, figyelemmel arra a tényre, hogy a Felvételek a Játékban történő részvételével összefüggésben készülnek, illetve személyes adatai kizárólag a Játékkal összefüggésben kerülnek nyilvánosságra, külön díjazásban nem részesül, és ezen kívül a későbbiek folyamán semmilyen egyéb követelése nem lehet sem a Szervezővel, sem a Lebonyolítóval szemben.
• A résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező  által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat.
• Jelen játékszabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Nosalty Zrt. felel, kötelezettséget vállal az Avtv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.
• A Szervező ügyfelei személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.
• A Szervező adatkezelési nyilvántartási azonosítója: [04474-0002].