Értesíthetünk a legfrissebb témákról?

oké!

Adatvédelmi tájékoztató / korábbi verzió

1. A nosalty.hu és az üzemeltető Nosalty Zrt. tiszteletben tartja a látogatók és felhasználók személyhez fűződő jogait és biztosítja a látogatók és felhasználók magánszférájának védelmét.
 
2. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján látogatóinkat és felhasználóinkat azonosítani tudjuk, például felhasználónév és e-mail cím. A látogatók és felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) kizárólag a látogató és felhasználó előzetes önkéntes kifejezett hozzájárulása alapján kezelünk, amely hozzájárulás megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a jogosult félreérthetetlen és konkrét beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 
3. A nosalty.hu csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató vagy a felhasználó önkéntesen ad meg a regisztrációkor, illetőleg a nosalty.hu által nyújtott regisztrációmentes szolgáltatások igénybevételekor. Személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel, továbbá csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére alkalmasak és azokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. A receptet feltöltő Felhasználó a regisztráció során kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a nosalty.hu rögzítse a lakcímeként megjelölt megyére/városra vonatkozó adatát is és ezen adat a profiljához hozzárendelésre kerüljön. Ezen adat harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken, valamint a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásán túl – nem kerülnek továbbításra. A nosalty.hu az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a látogatókat és a felhasználókat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani, az adataik törlését bármikor kezdeményezhessék. A Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai a Nosalty Webshop Zrt. részére átadásra kerüljenek, ezen kívül személyes adatait harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken, valamint a látogatók, Felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltakon túl – nem továbbítjuk. Ha bármelyik látogatónk, vagy felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen  bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni a szolgáltatást), ezt haladéktalanul teljesítjük. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk az info@nosalty.hu címre.
 
4. A nosalty.hu gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
5.  Szervereink egyes esetekben automatikusan regisztrálják felhasználóink, ill. az oldalon böngésző látogatók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Megfelelő technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy a nyilvántartásunkban tárolt adatok a látogatók, felhasználók által megadott egyéb adatokkal közvetlenül semmilyen formában ne legyenek összekapcsolhatók és a látogatókhoz, felhasználókhoz rendelhetők.
 
6. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a látogatót, felhasználót ennek ellenkezőjéről. 
 
7. A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk látogatóink és felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (2010. évi CLXXXV. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adjuk át. A fórum szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el, vagy amellyel bármilyen a Szolgáltatóval üzleti vagy partnerkapcsolatban nem álló szolgáltató termékét, vagy szolgáltatását népszerűsítenek, ajánlanak, vagy azokra utalnak.
 
8. Az adatbázis kezelése, az informatikai fejlesztés céljából a Szolgáltató szerződéses partnere, az 5Net Informatikai Kft. részére átadásra kerülnek a felhasználók adatai – név, e-mail cím –, melynek átadásához a felhasználó jelen szabályzat előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul. Az adatkezelés során a Szolgáltató biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben az adatkezelő – jelen pontban rögzített – személyében változás történik, úgy haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót.
 
9. A nosalty.hu az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. A Nosalty Zrt. adatkezelési nyilvántartási azonosítószáma: NAIH-103808/2016.
 
Az adatkezelés további részleteiről itt olvashatsz: Central Digitális Média Adatkezelési tájékoztató